1.1. Khóa học dành cho ai? Cơ hội nghề nghiệp sau khóa học.

Khóa học dành cho:

  • Các bạn tư vấn bảo hiểm muốn nắm chắc kiến thức chuyên môn để bảo vệ khách hàng và bản thân tốt nhất.
  • Các bạn muốn thi lấy chứng chỉ Tư vấn bảo hiểm để hoạt động như một tư vấn bảo hiểm độc lập.

Đây là một nghề rất mới ở Việt Nam nên cơ hội nghề nghiệp rất rộng mở. Tham khảo thêm ở bài viết này: https://baohiem101.com/tu-van-bao-hiem-doc-lap-nghe-moi-tiem-nang/